Στην υπογραφή της σύμβασης  για την υλοποίηση ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου  προχώρησε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πρόκειται για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ “ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ” (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού    566.878,08€.  Το έργο  περιλαμβάνει: κατασκευή νέου οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευή