Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιδιώκεται: η κινητοποίηση του Von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI -μη κερδοσκοπικού Διεθνή Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού Οργανισμού) σε θέματα ελληνικού τεχνολογικού ενδιαφέροντος η παροχή ετήσιων υποτροφιών σε Ελληνίδες και Έλληνες, για απόκτηση