Μια μεγάλη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, από το ΚΑΠΗ έως το ΕΠΑΛ,  φωτίστηκε χθες το βράδυ με τη λειτουργία του νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Η παρέμβαση αφορά  αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων  στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου, από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Άγγελου Σικελιανού,  καλύπτοντας απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου. Τα παλαιά φωτιστικά αντικαταστάθηκαν