Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Μάρκου Μπότσαρη με την ασφαλτόστρωση του δρόμου. Έχει  ήδη ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των υποδομών  με τοποθέτηση δικτύων Η/Μ, η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και  η πλακόστρωση των  πεζοδρομίων. Σε όλο το εύρος του έργου  κατασκευάστηκαν  ράμπες  πεζών  και  όδευση   για τα άτομα με μειωμένη