Αποστρατεύεται ο Ταξίαρχος, Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας Δημήτρης Παπαευθυμίου, σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις μετά και τις έκτακτε κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος. Παράλληλα αποστρατεύεται και ο Ναυπάκτιος Ταξίαρχος, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Νίκος Κοτρωνιάς. Συγκεκριμένα