Καλούνται κοινωνικοί εταίροι, φορείς & κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις στον σύνδεσμο www.opengov.gr/pde/?p=7030 Από την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021 -2025 Δυτικής Ελλάδας. Τι είναι το Π.Π.Α. Αποτελεί το περιφερειακό σκέλος του Εθνικού