Στις 18 Μαΐου 2020 ο Γεωτεχνικός κόσμος της Χώρας αποχαιρέτησε έναν σημαντικό επιστήμονα, έναν διακεκριμένο  γεωπόνο, που έφτασε στο υψηλότερο βαθμό της ιεραρχίας στο Υπουργείο Γεωργίας, ένα στέλεχος που αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι της σταδιοδρομίας του στην συνδικαλιστική δράση. Ο Πλάτων Ζούκατας υπήρξε ένας ακάματος γεωπόνος της προσφοράς και της δράσης. Ζούσε την κάθε