Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για προστασία προσωπικών δεδομένων αφορά όλεσ τις επιχειρήσεις Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχοντας ως σκοπό την ενημέρωση και στήριξη των μελών του σχετικά με τον εξαιρετικά σημαντικό αυτό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα διοργανώσει στο προσεχές χρονικό διάστημα ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση  με έγκριτους ομιλητές στην