Στην εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης, όπως και στην Υλοποίηση Συστήματος Ενεργειακή Διαχείρισης, για τα κτίρια αρμοδιότητάς της προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια υποχρέωση που εκκρεμούσε από το 2015 και για την υλοποίηση της οποίας απαιτήθηκε επίμονη και εντατική προεργασία το τελευταίο διάστημα προκειμένου να υπάρξει η σχετική δρομολόγηση.