Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες  που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου 2022.  Τα εκλεγμένα μέλη του Συλλόγου μετά από ψηφοφορία, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:  Πρόεδρος: Λιούπρας Κωνσταντίνος του Θωμά Αντιπρόεδρος: Χασιώτης Δημήτριος του Ιωάννη Γενική