Του Δημήτρη Μάρδα Καθηγητή ΑΠΘ, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄Θεσσαλονίκης Τα αποτελέσματα μιας διεθνούς συμφωνίας εξαρτώνται από δυο παράγοντες. Τις στρατηγικές επιλογές της χώρας και τα εμπόδια που θα προταθούν. Τα τελευταία σχετίζονται με τα σφάλματα, τις παραλείψεις, τις πιέσεις γεωπολιτικού χαρακτήρα και οτιδήποτε σχετικό. Τα συσσωρευμένα λάθη δεκαετιών οδήγησαν στην απώλεια της