Όλα τα μείζονα θέματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, και αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των δήμων, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων -εκτίναξη ενεργειακού κόστους, επιπτώσεις ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία κ.ά-, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία τους, θα τεθούν στην Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων που συγκαλεί η Κεντρική Ένωση Δήμων