Η εταιρεία ΚΡΟΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. που βρίσκεται στην Άρτα στο 3ο χλμ Άρτας – Ιωαννίνων  ζητά προσωπικό για τις κάτωθι θέσεις: Εποχικό προσωπικό για τα τμήματα διαλογής – συσκευασίας φρούτων Υπεύθυνος/η δειγματοληψίας. Επιθυμητά προσόντα πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ γεωτεχνικού Η περίοδος απασχόλησης αφορά το διάστημα των 2 μηνών από 15 Νοέμβριου έως και 15 Ιανουάριου, το ωράριο […]