Δήμος Ξηρομέρου: Ξεκίνησε η χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων

Τι είναι η Πάγια Προκαταβολή & που χρησιμοποιείται

Η Πάγια Προκαταβολή είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνεται στις Τοπικές Κοινότητες,  με αποκλειστική χρήση από τον Πρόεδρο, για επίλυση προβλημάτων του κάθε χωριού.

Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο, παρά την αντιφατικότητα του όρου «πάγια», χρησιμοποιείται για έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν στα χωριά.

Που χρησιμοποιείται η Πάγια Προκαταβολή

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση την υπ’αριθμ. 62038/ 5-9-2019 (ΦΕΚ 3440 / 11-09- 2019 τεύχος Β΄) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

  • Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ( Ν. 3582/2010, άρθρο 82).
  • Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
  • Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
  • Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικά χώρων (Ν. 3852/2010 άρθρο 83 παρ. 2).

Α. Ο Δήμος Ξηρομέρου διαθέτει ετησίως το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό ήτοι το σύνολο των 37.000 €.

Β. Δεδομένου ότι δεν διαθέτει πιστοποιημένες εν λειτουργία παιδικές χαρές δεν νομιμοποιείται καμία δαπάνη της περιπτώσεως γ’.

Για να αποφεύγονται συγχύσεις τόσο από την πλευρά των αιρετών, των δημοτικών υπαλλήλων ,αλλά και των πολιτών η πάγια προκαταβολή δεν μπορεί να θεραπεύσει όλα τα προβλήματα των χωριών (π.χ αγροτική οδοποιία, καθαρισμό ρεμάτων, επούλωση λακουβών κλπ), παρά μόνο τις έκτακτες ανάγκες των τεσσάρων περιπτώσεων παραπάνω.

Που δεν χρησιμοποιείται η Πάγια Προκαταβολή

Η Πάγια Προκαταβολή δεν χρησιμοποιείται για πάγιες ανάγκες, αυτές εκτελούνται με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι από την Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων μπορούν να πληρώνονται δαπάνες μόνο για την θεραπεία επειγουσών και έκτακτων αναγκών ενώ αν πρόκειται για πάγιες ανάγκες, αυτές εκτελούνται με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές η Πάγια Προκαταβολή.

Περισσότερες λεπτομερείς στο site του Δήμου Ξηρομέρου: www.dimosxiromerou.gr

[info]

Το ύψος της πάγιας προκαταβολής

Σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

  • 000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους,
  • 000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως και 2.000 κατοίκους,
  • 000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 έως και 10.000 κατοίκους,
  • 000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 έως και 50.000 κατοίκους,
  • 000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι:

– ο Πρόεδρος της Κοινότητας (αρ.82 παρ.2 περ.ια΄ ν.3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους και

– ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από301 κατοίκους και άνω (αρ.81 περ.δ΄ ν.3852/2010).

Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *