Τι είναι η Πάγια Προκαταβολή & που χρησιμοποιείται Η Πάγια Προκαταβολή είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνεται στις Τοπικές Κοινότητες,  με αποκλειστική χρήση από τον Πρόεδρο, για επίλυση προβλημάτων του κάθε χωριού. Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο, παρά την αντιφατικότητα του όρου «πάγια», χρησιμοποιείται για έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν στα χωριά. Που
Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου αναφέρει: “Η νέα δημοτική αρχή, εξ αρχής τηρεί την προγραμματική της δέσμευση ότι θα δίνει κανονικά κάθε χρόνο την πάγια προκαταβολή στους Προέδρους, ώστε να λύνουν μόνοι τους και άμεσα κάποια μικρά προβλήματα καθημερινότητας. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην σύσταση της πάγιας προκαταβολής, έχει ανοίξει τους αντίστοιχους λογαριασμούς