Δήμος Θέρμου: Ενημέρωση για ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Σχετικά με την δημόσια πρόσκληση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ Νο 4/2020 ο Δήμος Θέρμου εμημερώνει του ωφελούμενους:

Πρώτα ο ωφελούμενος λαμβάνει το συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ και μετά σε πέντε εργάσιμες ημέρες καταθέτει τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο δήμο.

Δικαιολογητικά
Την αίτηση που επισυνάπτεται θα την τυπώσετε, θα συμπληρώσετε: ειδικότητα, βασικά στοιχεία υποψηφίου, κοινωνικοί αριθμοί, στοιχεία επικοινωνίας και οικονομικά / οικογενειακά στοιχεία, θα την υπογράψετε και θα την επισυνάψετε μαζί με τα παρακάτω έγγραφα:

Τα έγγραφα θα σκαναριστούν όλα μαζί με την αίτηση σε ένα αρχείο (απλά αντίγραφα)

 • Αίτηση συμπληρωμένη σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη
 • Συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ
 • Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη περί μη καταδίκης (προσοχή είναι διαφορετική για την κατηγορία ΥΕ και διαφορετική για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) (υποδείγματα επισυνάπτονται)
 • Τα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα (ΒΛΕΠΕ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ)
  Σημ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό 2019 ή 2018
 • ΑΜΚΑ (αντίγραφο αρχικό ή φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας τη σελίδα με το ΑΜΚΑ)
 • Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) (αντίγραφο αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή βιβλιαρίου ΙΚΑ με τον αριθμό μητρώου ή αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης αρ. μητρώου ΙΚΑ)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ στην κατηγορία ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ είναι απαραίτητο αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ή προηγούμενης απογραφής αρ. μητρώου ΙΚΑ που να αναγράφεται αν είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος από το τμήμα μητρώου του ΙΚΑ.
 • Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης στον οποίο είστε πρώτο όνομα

Σε κάποιες ειδικότητες τα τυπικά προσόντα όπου δεν υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος αποδεικνύονται και με εμπειρία ενός (300 ένσημα) ή τριών (900 ένσημα) ετών σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται α) βεβαίωση από το e- ΕΦΚΑ (όχι απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης) που να φαίνονται οι εργοδότες και τα ένσημα ανά εργοδότη & β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη που να αναφέρονται το διάσημα ασφάλισης , οι εργοδότες , ο αριθμός ενσήμων και με τι ειδικότητα εργαστήκατε Αντίστοιχα από τον πρώην ΟΑΕΕ αν ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας . (υποδείγματα υπάρχουν στην σχετική ανακοίνωση του δήμου Θέρμου στο https://www.dimos-thermou.gr//)

Τηλ. Επικοινωνίας 2644038087, 2644360142

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *