Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΔήμος Θέρμου: Τρεις προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων -Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Δήμος Θέρμου: Τρεις προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων -Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Ο Δήμος Θέρμου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Θέρμου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου με ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος (άρθρο 34 του ν.4713/2020 ΦΕΚ Α΄ 147) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
dthermo@otenet.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dimos-thermou.gr/

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ