Ενεργειακές Κοινότητες & Επιχειρηματικά Δάνεια

Στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν)

Ως  αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ήταν από τα θέματα που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον στη πρόσφατη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της «Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα».

Προοπτικές σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ειδικότερα, για τις προοπτικές σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή της «Συμμαχίας», ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης ανέφερε ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συστήσουν Εν. Κοιν. ή να συμμετέχουν με άλλα φυσικά πρόσωπα ή ακόμα και με ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε Εν. Κοιν.

Με τη συμμετοχή τους τα μέλη αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, όπως

  • να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος
  • να περιορίσουν δραστικά το κόστος ρεύματος
  • να πουλούν ή να ιδιοκαταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας
  • να δραστηριοποιηθούν στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης
  • να εφαρμόσουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις τους κτλ.

 

Επιχειρηματικά δάνεια

σε επιχειρήσεις της περιοχής από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  συμμετέχει στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) με 10.000.000 ευρώ,  χρήματα που αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις της περιοχής.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, το ποσό εκχωρήθηκε στο ΕΤΕΑΝ από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της περιοχής.

Για τις δυνατότητες χρηματοδότησης

Ενημέρωσε διεξοδικά τους συμμετέχοντες  ο Δημήτρης Καραβίδας, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι πόροι θα διοχετευτούν μέσω δανείων και εγγυήσεων σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας για το ποσό των τουλάχιστον 10 εκ ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι ένα μέρος του δανείου θα είναι άτοκο, αφού θα καταβάλλεται στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου

Είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Επιπλέον, στόχος του Ταμείου είναι η κατά προτεραιότητα χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων που παρουσιάζουν συνάφεια με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) των Περιφερειών της Χώρας.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) καθώς και επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

[info]

  • Ενισχύεται με 384 εκ ευρώ με πόρους από τα ΠΕΠ, και το ΕΠΑΝΕΚ.
  • Όπως έχει ανακοινώσει το ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (€192 εκ.) μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες  (€192 εκ.) ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια θα είναι :

  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) και θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Αφορά Δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης) και Δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)
  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού που θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Αφορά για την υλοποίηση επένδυσης που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από τον Επενδυτικό Νόμο ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.α.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *