Μήνυμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμά για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς

Μήνυμα προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020, το οποίο διαβάστηκε κατά την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 σ’ όλους τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, και όπου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χαιρόμαστε γιατί σήμερα τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να διδαχθούν … και να αθλούνται… Όλα αυτά είναι χρήσιμα.. Ας προσέξουμε, όμως, αγαπητοί γονείς. Το κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι, δεν είναι μόνο μυαλό και σώμα. Είναι ψυχοσωματική οντότητα. Και η ψυχή είναι ο κυρίως άνθρωπος. Είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Από τον εσωτερικό, πρωτίστως, άνθρωπο, εξαρτάται η καλλιέργεια και η ολοκλήρωση του ανθρώπου… εξαρτάται και ο αγιασμός και η σωτηρία του.

Θερμά παρακαλώ κληρικούς, εκπαιδευτικούς και κυρίως εσάς αγαπητοί γονείς, όλοι μας να αναλάβουμε ακοίμητο αγώνα. Κανένα παιδί να μη λείψει εφέτος από τα Κατηχητικά Σχολεία.. να φέρουμε τα παιδιά μας στην Αλήθεια».

Αναλυτικά το μήνυμα του Μητροπολίτη:

“Ἀγαπητοὶ γονεῖς χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Γιὰ μία ἀκόμη φορά μὲ πατρικὴ ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν σας, σημειώνω λίγες εἰλικρινεῖς σκέψεις καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ τὶς ἀκούσετε καὶ νὰ τὶς δεχθῆτε. Δὲν ἔχω κανένα προσωπικὸ λόγο καὶ καμία ἰδιοτελῆ σκοπιμότητα γιὰ νὰ γράψω καὶ νὰ φανερώσω αὐτὲς τὶς σκέψεις μου. Ὁ πόθος γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἐπιτυχία καὶ ὁλοκλήρωσι τῶν νέων μας τοὺς ὁποίους τόσα χρόνια διακονῶ, μὲ ἀναγκάζει νὰ σᾶς μιλήσω.

Ἄρχισαν τὰ μαθήματα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Πολὺ χαιρόμαστε τὰ παιδιά μας ποὺ κατακλύζουν τοὺς αὔλειους χώρους τῶν δημοτικῶν, τῶν γυμνασίων καὶ τῶν λυκείων καὶ κάθε μέρα αὐξάνουν τὶς γραμματικὲς καὶ ἐπιστημονικὲς γνώσεις τους. Τιμοῦμε καὶ συγχαίρουμε τοὺς καλοὺς καὶ ἀκούραστους ἐκπαιδευτικούς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη προσφέρουν μέσα στὴν αἴθουσα καὶ ὅπου παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν ἐπιστημονικὴ γνῶσι τους, στοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες.

Χαιρώμαστε γιατί σήμερα τὰ παιδιά μας ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διευρύνουν τὶς γνώσεις τους, νὰ διδαχθοῦν ξένες γλῶσσες, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀθλοῦνται ἀφοῦ «ἡ γυμνασία εἶναι ὠφέλιμη» κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅλα αὐτὰ εἶναι χρήσιμα, ἀναγκαῖα καὶ ὠφελοῦν τὴν διανόησι καὶ τὸν σωματικὸ ἄνθρωπο.

Ἄς προσέξουμε, ὅμως, ἀγαπητοὶ γονεῖς. Τὸ κάθε παιδί μας, ἀγόρι ἢ κορίτσι, δὲν εἶναι μόνο μυαλὸ καὶ σῶμα. Εἶναι ψυχοσωματικὴ ὀντότητα. Καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι ὁ κυρίως ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος. Ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ, πρωτίστως, ἄνθρωπο, ἐξαρτᾶται ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ ὁλοκλήρωσι τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἀπὸ τὸ πῶς εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαρτᾶται καὶ ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ σωτηρία του.

Τὸ κάθε παιδί, ὁ νέος, ἡ νέα στὴν παιδική, στὴν ἐφηβική, στὴ νεανικὴ ἡλικία τοὺς, πού εἶναι εὐόλισθοι καὶ εὐεξαπάτητοι, δέχονται προκλήσεις πειρασμούς, ἐπιθέσεις ἐκμαυλιστῶν τῆς νεότητος. Δέχονται καταστρεπτικὰ θέλγητρα, πλάνες φωνές∙ περικυκλώνονται ἀπὸ σειρῆνες ποὺ διαφημίζουν ψευτοηδονὲς καὶ ψευτοχαρές, οἱ ὁποῖες κατακερματίζουν τὰ νειᾶτα.

Ἔχουν, ἀγαπητοὶ, τὰ παιδιά μας σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία τὸ φῶς νὰ τὰ φωτίζει, γιὰ νὰ διακρίνουν τοὺς ἐχθροὺς καὶ τὶς παγίδες; Ἔχουν ἀλάθητες καὶ εἰλικρινεῖς φωνὲς γιὰ νὰ τὰ καθοδηγοῦν φωτισμένα, ὥστε νὰ λένε ὄχι στὶς καταστρεπτικὲς ἐπιθέσεις; Χωρὶς βοήθεια τὰ νέα βλαστάρια ἔχουν τὴν δύναμι νὰ ἀντιστέκωνται στὶς καταιγίδες καὶ τὶς φουρτοῦνες τοῦ ἀγριεμένου, τοῦ θολωμένου κόσμου, τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος καὶ τὴ διαστροφὴ ἀκόμα διαφημίζει στὰ νειᾶτα, γιὰ νὰ ἐπιτύχει τά σκοτεινὰ συμφέροντά του;

Δὲν πονᾶμε σήμερα γιὰ τὰ νειᾶτα; Εἴμαστε εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ νοοτροπία τῆς νεότητος, ἀπὸ τοὺς φθοροποιοὺς «ἡρωισμούς» της, ἀπὸ τὴν ἠθικὴ ἀποχαλίνωσι, ἡ ὁποία ἐμόλυνε καὶ μολύνει καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἀκόμη;

Ἀγαπητοὶ γονεῖς,

Ἕνα εἶναι τὸ φῶς ποὺ φωτίζει, ὁδηγεῖ ἀλάθητα καὶ ἐνισχύει τὸ νέο καὶ τὴ νέα. Αὐτός καὶ μόνο Αὐτὸς, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες εἶπε: «ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Ὅταν φωτίζει ὁ Χριστὸς, τὸν νέο καὶ τὴ νέα, τὸν ἔσω ἄνθρωπο, καλλιεργοῦν ἀρετές, δέχονται χάρι Θεοῦ, γίνωνται ἀνεπηρέαστες σταθερές προσωπικότητες, λάμπουν καὶ φωτίζουν καὶ τοὺς ἄλλους.

Μή, λοιπόν, δίνουμε τὰ πάντα στὰ παιδιά μας καὶ τοὺς στεροῦμε τὸν Χριστό, τὸ φῶς τὸ αἰώνιο, τὸν ὁδηγὸ τῶν νέων. Ἡ κοινωνία μας σήμερα δὲν ἔχει τόσο ἀνάγκη ἀπὸ ἐπιστήμονες. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ ἀρετές, μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη, μὲ φωτισμένη ζωή. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀληθινὰ πρότυπα. Καὶ τὰ πρότυπα τὰ ἀναδεικνύει μόνο ὁ Χριστός.

Ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας, ἀπὸ σήμερα, λειτουργεῖ καὶ πάλι τὰ εὐλογημένα κατηχητικὰ σχολεῖα, τὰ σχολεῖα ποὺ συκοφαντοῦνται μέν τόσο, ἀλλὰ ποὺ ἀνέδειξαν ὅμως τὶς μεγαλύτερες μορφὲς στὴν Πατρίδα μας.

Κι ἐφέτος μὲ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα τῶν καλῶν μας ἱερέων, τῶν κατηχητῶν καὶ τῶν κατηχητριῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας, θὰ προσφέρει τὸ Χριστό, τὸ φῶς στὰ παιδιά μας.

Θερμὰ παρακαλῶ κληρικούς, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ κυρίως ἐσᾶς ἀγαπητοὶ γονεῖς, ὅλοι μας νὰ ἀναλάβουμε ἀκοίμητο ἀγῶνα. Κανένα παιδὶ νὰ μὴ λήψει ἐφέτος ἀπὸ τὰ κατηχητικά μας σχολεῖα.

Νὰ μάθουμε τὸ πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας καὶ νὰ φέρουμε τὰ παιδιά μας στὴν Ἀλήθεια.

Ὅλοι, ἀγαπητοί, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες» νὰ φέρουμε κι ἐφέτος τὸ φῶς στὰ παιδιά μας. Νὰ φέρουμε τὸ Χριστὸ, νὰ τὰ σώσουμε ἀπὸ τὸ στόμα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ὀδύνης. Ὄχι ἄλλη ἀδιαφορία. Ἔτσι θά ἀνορθώσουμε τή νεότητά μας. Ἔτσι θά λυτρώσουμε τήν πατρίδα μας. Σύνθημα ὅλων μας ἐφέτος: Κανένα παιδί μας, κανείς νέος, καμμιά νέα νά μήν ἀπουσιάζῃ ἀπό τό κατηχητικό σχολεῖο μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *