Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΝέες υποχρεώσεις για δικαιούχους του ΚΕΑ

Νέες υποχρεώσεις για δικαιούχους του ΚΕΑ

 • Κάρτα ανεργίες για όσους δύναται να εργαστούν
 • Συμπλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ενήλικες έως 45 ετών
 • Βεβαίωση εγγραφής/φοίτησης στο σχολείο για ανήλικα τέκνα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β΄2281-15/6/2018):

 • Από 1/8 οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται υποχρεωτικά, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο Κ.Ε.Α.
 • Από 1/11 οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε:
 • σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών
 • εσπερινά γυμνάσια.
 • Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα απαιτείται βεβαίωση εγγραφής/φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο Κ.Ε.Α.
 • Εγκεκριμένες αιτήσεις θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης ή τελευταίας τροποποίησης (εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία ή η σύνθεση του νοικοκυριού δεν τροποποιούνται με εξαίρεση τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ)
 • Μετά την πάροδο έξι μηνών ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση.
 • Από 1/11 τα νοικοκυριά για τα οποία η καταβολή του Κ.Ε.Α. είχε διακοπεί έχουν δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο 6 μηνών με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 • Από 1/11 τα μέλη του νοικοκυριού που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία εντάσσονται πλέον στην αίτηση για το Κ.Ε.Α
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ