Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας προχωρά στην ίδρυση ενεργειακής κοινότητας

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Απόφ. 64/2020) η ίδρυση ενεργειακής Κοινότητας Ακτίου-Βόνιτσας. Να σημειωθεί ότι με το Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18) δίνεται η δυνατότητα της ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μεταξύ των άλλων και οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υπό σύσταση «Ενεργειακή Κοινότητα Ακτίου –Βόνιτσας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης.

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν οι:

 • Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας (με 40%)
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ακτίου-Βόνιτσας (10%)
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ακτίου-Βόνιτσας (10%)
 • Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Ακτίου-Βόνιτσας (10%)
 • Τουριστική-Επενδυτική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακτίου-Βόνιτσας (10%)
 • Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (10%)
 • Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (10%).

Τι είναι η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.)

Είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει:

 • προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα
 • αντιμετώπιση ενεργειακής ένδειας και προαγωγή ενεργειακής αειφορίας
 • παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας
 • ενίσχυση ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους
 • βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω δραστηριοποίησης στους τομείς:

 • των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
 • της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)
 • της ορθολογικής χρήσης ενέργειας
 • της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • των βιώσιμων μεταφορών
 • της διαχείρισης της ζήτησης
 • της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας, μπορεί να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
 • νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α ́ και β ́ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87)
 • Ο.Τ.Α. β ́ βαθμού της έδρας της Εν. Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Εν. Κοιν. είναι:

 • Πέντε (5), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα
 • τρία (3), αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα 2 τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.
 • δύο (2), αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *