Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕλλάδαΠέντε έργα για την επιχειρηματικότητα, υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προϋπολογισμού άνω...

Πέντε έργα για την επιχειρηματικότητα, υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προϋπολογισμού άνω των 40 εκατ. €

Με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) έχει αναλάβει ως τελικός δικαιούχος την υλοποίηση 5 έργων σε κρίσιμους τομείς για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

«Σημείωνεται ότι είναι η πρώτη φορά που τα Επιμελητήρια της χώρας συμμετέχουν τόσο ενεργά και δυναμικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γεγονός που αναμφίβολα πιστώνεται στο δυναμισμό και την εξωστρέφεια που επιδεικνύει τα τελευταία ιδίως χρόνια ο επιμελητηριακός χώρος» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, εργάστηκε και εργάζεται συστηματικά ώστε οι κοινοτικοί πόροι, κυρίως αυτοί που προέρχονται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, να υποστηρίξουν κρίσιμους τομείς για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τα έργα αυτά είναι:

1 Αναβάθμιση Λειτουργιών των Επιμελητηρίων

Το έργο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος»,  προβλέπει την υλοποίηση μίας σειράς πολυεπίπεδων υποστηρικτικών δράσεων για τη βέλτιστη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μιας επιχείρησης μέχρι και την έκδοση της τελικής πράξης, με γνώμονα τη συνεχή μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Το έργο είναι σε εναρμόνιση με τον ψηφισθέντα νόμο 4497/13-11-2017 «’Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», μέσω του οποίου προβλέπεται η σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στα Επιμελητήρια.

Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα επιτρέπεται η υποστήριξη των στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρηματιών με στόχο τη μεσοπρόθεσμα “paperless” διευθέτηση και διαχείριση των αιτημάτων/ζητημάτων των επιχειρήσεων σε πάσης φύσης διεκπεραίωση διοικητικών ζητημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

2 Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση 15.000 εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελουμένων, την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και την πιστοποίηση των καταρτισθέντων.

3 Αναβάθμιση & Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας

To Έργο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τον θεσμό της Μαθητείας και για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή του καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο την προσφορά 4.000 θέσεων μαθητείας καθώς και την ομαλή ένταξη των μαθητευομένων στο εργασιακό περιβάλλον.

4 Συμβουλευτική, κατάρτιση & πιστοποίηση 1.270 ανέργων

Το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες αφορούν σε 1.270 ωφελούμενους, μακροχρόνια άνεργους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

5 Έργο e-ΓΕΜΗ

Αναλυτικότερα, αφορά στο  έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για την κατάθεση ισολογισμών με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές και παροχή απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 11,3 εκατ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε μαζί με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ,

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του e-ΓΕΜΗ είναι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις της χώρας, όπως η κατάθεση των ισολογισμών.

Με τη λειτουργία του έργου θα παρασχεθούν δωρεάν 130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές προς τις επιχειρήσεις μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και συγχρόνως η τριμερής συνεργασία, μέσω του Μνημονίου που ήδη υπογράφτηκε, θα προχωρήσει στους γενικότερους στόχους για απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την επιχειρηματικότητα και τελικά την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και άλλων δημοσίων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων.

 

 

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ