«Πνίγεται» στα σκουπίδια η Αιγιαλεία: Απόφαση μεταφοράς 11.500 τόνων στην Αιτωλοακαρνανία

«Βουνά» σκουπιδιών έχουν δημιουργηθεί έξω από τους κάδους απορριμμάτων στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική.

Προσωρινή λύση, μέχρι ο Δήμος Αιγιαλείας να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση «να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», δόθηκε με την απόφαση μεταφοράς 12.000 τόνων σκουπιδιών, τα περισσότερα (96%) στην Αιτωλοακαρνανία.

Ειδικότερα, 12.000 τόνους σκουπίδια από το Δήμο Αιγιαλείας, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Αρ. πρωτ. 64413/28-03, ΑΔΑ: Ω0ΗΡΟΡ1Φ-ΦΤΧ) έρχονται στους ΧΥΤΑ της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας (11.500 τόνοι στην Αιτωλοακαρνανία & 500 τόνοι στην Αχαΐα).

Ειδικότερα, όπως ορίζει η συγκεκριμένη απόφαση, η διανομή των σκουπιδιών θα γίνει ως εξής:

 • 1500 τόνοι στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Κοχλαστή» του Δ. Ναυπάκτου
 • 3500 τόνοι στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δ. Αγρινίου
 • 5500 τόνοι στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. Ακτίου – Βόνιτσας
 • 1000 τόνοι στο Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» του Μεσολογγίου
 • 500 τόνοι στο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» του Δ. Δυτικής Αχαΐας

 Τι ορίζει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Δίοικησης

Μεταξύ άλλων η απόφαση προβλέπει και τα εξής:

 • Την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Δυτικής Ελλάδας.
 • Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Αιγιαλείας, να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να αποτραπεί η τυχόν ενεργοποίηση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), λόγω της μη εισέτι υλοποίησης των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Η δαπάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (τέλος ταφής) καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική των χώρων υποδοχής των ΑΣΑ και αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ αυτών και του Δήμου Αιγιαλείας, που είναι απαραίτητο να προηγηθεί της μεταφοράς και να κοινοποιηθεί άμεσα στο Γραφείο του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ.
 • Στους ανωτέρω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και ειδικότερα τα απόβλητα που μνημονεύονται στις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και τις άδειες λειτουργίας αυτών.

 Ο Δήμος Αιγιαλείας οφείλει:

Σύμφωνα με την απόφαση ο Δήμος Αιγιαλείας οφείλει, μεταξύ άλλων:

 • Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στις υποδεικνυόμενες στην παρούσα νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης, που καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική των χώρων υποδοχής των ΑΣΑ.
 • Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.
 • Συνδυαστικά με την ανακύκλωση, να μεριμνήσει για τρόπους προσωρινής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, με κατάλληλη αδειοδότηση και όρους περιβαλλοντικής προστασίας και με δοκιμασμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.
 • Να μεριμνήσει για τη διευθέτηση της περιοχής της εγκατάστασης δεματοποίησης στη θέση «Νησί», Τέμενης Αιγίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 της ΚΥΑ 50910/2003.

Οι υποχρεώσεις των Φορέων Λειτουργίας του εκάστοτε Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής

Σύμφωνα με την απόφαση οι ΧΥΤΑ υποδοχής των σκουπιδιών οφείλουν, μεταξύ άλλων:

 • Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας
 • Να ελέγχει τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. ο Δήμος Αιγιαλείας, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας– μεταφορέας – παραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *