Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΠροσλήψεις 4 ηλεκτρολόγων και οδηγού στο Δήμο Αγρινίου

Προσλήψεις 4 ηλεκτρολόγων και οδηγού στο Δήμο Αγρινίου

Πρόσληψη οδηγού

Σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο  μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, για το έτος 2018 προχωρά ο Δήμος Αγρινίου.

Ειδικότερα ο Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2018, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β΄.

Πρόσληψη 4 ηλεκτρολόγων

Παράλληλα  ο Δήμος θα προχωρήσει και σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο  μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.

Ειδικότερα ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2018, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων , με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄Ειδικότητας 1ης Ομάδας .

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία εννέα  ημερών, ήτοι από 18-10-2018 έως και 26-10-2018, στη  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, Γραφείο 2, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ