Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕνδιαφέρονταΠροσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Αγρινίου με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων… ένα χρόνο πριν!!!

Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Αγρινίου με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων… ένα χρόνο πριν!!!

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο Δήμο κατά την θερινή περίοδο έτους 2019, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο  μηνών, του εξής προσωπικού:

Τριάντα  ατόμων κατηγορίας–κλάδου ΥΕ Εργάτες– Πυροφύλακες

Αιτήσεις:

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου και υπογράφει ο αντιδήμαρχος Ν. Γκρίζης οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά ένα χρόνο πριν!!! Δηλαδή από 6-6-2018 έως και 11-6-2018.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση γράφει «Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία έξι  (6)  ημερών, ήτοι από 6-6-2018 έως και 11-6-2018, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος  (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Φυσικά το λάθος δεν είναι εσκεμμένο αφού προφανώς έγινε από παράβλεψη ή βιασύνη κάποιου υπαλλήλου. Θα πρέπει όμως να διορθωθεί άμεσα και να γίνει εκ νέου η ανακοίνωση με τις σωστές ημερομηνίες αυτή τη φορά.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ