Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕνδιαφέρονταΣυνεδριάζει την Δευτέρα στο Αγρίνιο το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρώτο θέμα το...

Συνεδριάζει την Δευτέρα στο Αγρίνιο το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρώτο θέμα το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί, με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου (Δεληγιώργη 2, Αγρίνιο) με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) και  θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming από τον σύνδεσμο: https://youtu.be/dM8klB19kDA

Υπενθυμίζεται ότι το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας τέθηκε στην συνεδρίαση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η οποία με ομόφωνη απόφασή της παρέπεμψε την γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιφερειακό συμβούλιο, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος.

Θέμα 1

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2104521717).

(εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας)

Θέμα 2

Περί έγκρισης ή μη συμβιβασμού με τους: α) Σιαμά Δήμο του Χρήστου, β) Μαρία συζ. Δήμου Σιαμά το γένος Μάστορα, γ) Γεώργιο Σιαμά του Δήμου & δ) Μαρίνα Σιαμά του Δήμου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. Α30/2021 οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την από 21.06.2010 αγωγή τους (αρ. καταθ. 72/21.06.2010) κατά της Π.Δ.Ε. και την κατάργηση της σχετικής δίκης, ήτοι της από 19.03.2021 έφεσης που έχει ασκήσει η Π.Δ.Ε. (ΕΦ.14/13-05-21), η δικάσιμος της οποίας ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί, με την καταβολή αποκλειστικά του οφειλόμενου χρηματικού κεφαλαίου των 73.010,45€, παραιτούμενοι ρητά του συνόλου των τόκων υπερημερίας καθώς και των λοιπών δικαστικών δαπανών.

(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου)

Θέμα 3

Έγκριση Αποδοχής Χαρακτηρισμού του τμήματος Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς, που κατασκευάστηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Ε.Ο Δάφνη- 111 Ε.Ο στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», με Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 327464 και ενάριθμο 2011ΕΠ00180010, ως Πρωτεύων Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να δείτε την μελέτη στον σύνδεσμο: https://owncloud.pde.org.gr/owncloud/index.php/s/AVSWzsZIKUKFJtd

*Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169), ισχύει η εγκύκλιος 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ