Συνεδριάζει την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Στις 27 ΜΑΪΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης η 6η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 466.775,32 € από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 2.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 3.  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»   στον άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, Α πρόσκληση, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 4.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 127/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 5.  Απαλλαγή επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω COVID 19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού και τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 70/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 6.  Έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid 19  των  Ν.Π.Δ.Δ.: Α) Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αγρινίου και Β) Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 7.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου  2020  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2020». (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 8. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 9. Πρόσληψη προσωπικού (ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2020, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 10. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων πολιτών ή ομάδας πολιτών με ειδικά προβλήματα). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 12.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Βιομηχανικό Σφαγείο Ε.Α.Σ. Αγρινίου Α.Ε.». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
 13.  Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών μονάδων Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 14.  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 15.  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 16.  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Γυμνασίου & του Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 17.  Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ΙΙ (φερόμενος ιδιοκτήτης Σπυρίδων Μαραγκούλας), όπως αυτά υπολογίζονται με την 2/2014 πράξης αναλογισμού, μεταξύ των ΟΤ 34 και ΟΤ 36 ρυμοτομικού σχεδίου Ρουσέικων Δ.Ε. Νεάπολης για την διάνοιξη οδού λόγω κατασκευής του νέου νηπιαγωγείου (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις». (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος). *Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Βλάχου Φωτεινή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 19.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 20. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου των εργασιών κλαδέματος και υλοτόμησης μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *