Την ικανοποίηση του για τη θετική  έκβαση της αίτησης θεραπείας προς το Υπουργείο Πολιτισμού,  σχετικά με την κατεδάφιση των καπναποθηκών Ηλιού,  εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Δήμαρχος  Αγρινίου με επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση  Αναστήλωσης  Μουσείων και Τεχνικών Έργων άσκησε αίτηση θεραπείας «έτσι ώστε να επιτραπεί η πλήρης καθαίρεση του