Άκυρη έκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου & Ιονίου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για χορήγηση εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ σε μητέρες (δημότισσες Αγρινίου) που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο. Στην απόφαση σημειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής: «…οι Ο.Τ.Α. και ειδικότερα οι δήμοι και οι κοινότητες, που