Διαθέσιμη από τον Μάιο θα είναι η πρώτη διεθνής πιστοποίηση, επιπέδου Α1 και Α2, της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας για υποψηφίους από όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση Παρουσιάστηκε την Τρίτη και φέρει το όνομα «LanguageCert Test of Classical Greek (LTCG)». Είναι ειδικά σχεδιασμένη για μελετητές και σπουδαστές. Έχει στόχο να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν […]