Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου, δηλώνει την καθολική της αντίθεσή στην εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών στον Αράκυνθο. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος, κ. Διονύσιος Παπαδημητρόπουλος αναφέρεται: “Ο Αράκυνθος βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 και διαθέτει σημαντικούς οικοτόπους
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  2 Νοεμβρίου 2019, το 24ο Τακτικό Συνέδριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου  όπου ο απερχόμενος Πρόεδρος Πλάκας Ν. Σπυρίδων παρουσίασε τον απολογισμό της δράσης της θητείας της Διοίκησης  και το ψήφισμα του Ε.Κ.Μ.. Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι κ.κ. Βασιλόπουλος Θάνος – Αντιπρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε., ο Δήμαρχος της Ι.Π. Μεσολογγίου