Η Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου, έπειτα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 08/12/2019, εξέλεξε νέο Κεντρικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 11/12/2019 στα γραφεία της, οδός Πατησίων 5, 10431 Αθήνα. Η σύνθεση του νέου Κεντρικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος: Αθανάσιος Κουρέτσης Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπακοδήμος Γενική Γραμματέας: Γεωργία