Οι μεγαλύτεροι φόβοι των Ελλήνων για τους ίδιους και τα παιδιά τους Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους που αισθάνονται πολίτες σε 21 χώρες Βραχυπρόθεσμο οι Έλληνες θεωρούν τη δυσκολία να καλύψουν τις δαπάνες τους ως τον σημαντικότερο κίνδυνο. Μακροπρόθεσμα θεωρούν ως μεγαλύτερο κίνδυνο την οικονομική ασφάλειά τους στα γηρατειά. Τα παραπάνω […]