Ευκαιρία σωτηρίας τριών εμβληματικών κτιρίων, της Παλαμαϊκής Σχολής, του Μουσείου Παλαμά και της Βαλβείου Βιβλιοθήκης, παρέχει πρόσκληση που δημοσιεύθηκε  και απευθύνεται στους δήμους της χώρας με τίτλο “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων”. Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Κατσούλης, Εκπαιδευτικός & Πρώην Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αναφέρει τα εξής: Η