Σε νέα επένδυση στο χώρο του κρέατος προχώρησε η εταιρεία «Υιοί Γ.Γαλίκα», επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στη Δυτική Ελλάδα, καθώς αγόρασε το σύνολο των εγκαταστάσεων  των Βιομηχανικών Σφαγείων της Ένωσης Αγρινίου. Οι εγκαταστάσεις των Βιοµηχανικών Σφαγείων της Ένωσης Αγρινίου βρίσκονται στο δηµοτικό διαµέρισµα Σπολάιτας Αγρινίου πλησίον της γέφυρας του Αχελώου και