Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΤοπικές ΕιδήσειςΑνασχηματισμός στο Δήμο Αγρινίου: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ανασχηματισμός στο Δήμο Αγρινίου: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου ορίστηκαν  οι νέοι Αντιδήμαρχοι. Ειδικότερα, οι 9 αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες τους είναι ως εξής:

 Γκρίζης  Νικόλαος

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Προγραμματισμού &  Ανάπτυξης καθώς και Αποτελεσματικότητας , Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Καλαντζής Κωνσταντίνος

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

 Μελιάδης Γεώργιος

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών  της  Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών.

Φαρμάκης Ιωάννης

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 Παπαγεωργίου Μαρία

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Καλαμπαλίκης Ανδρέας

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Σαλμά Μαρία

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς.

Γρίβας Ευθύμιος

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων καθώς και του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Πιστιώλη -Σαλακίδου Όλγα

 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
 • Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Αναθέσεις & ορισμοί

 • Αναθέτει στον Γκούντα Χρήστο την εποπτεία και το Συντονισμό του συνόλου του Δημοτικού έργου.
 • Αναθέτει στον Αδάμη Σπυρίδωνα την εποπτεία και τον συντονισμό σε θέματα Βιβλιοθηκών και αρχείων καθώς και την προώθηση και διαφύλαξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Δήμου Αγρινίου.
 • Ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Γκρίζης Νικόλαος, και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη παραπάνω σειρά.
 • Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία σύζ. Ιωάννη  και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση.
RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ