Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΔάνεια μέχρι 800.000 € για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις από το Ταμείο...

Δάνεια μέχρι 800.000 € για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Θ. ΚΑΤΉΣ
ΑΝΈΛΙΞΗ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Ενεργοποιήθηκε η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αφού το μισό κεφάλαιο κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υπό τη διαχείριση του ΕΤΕΑΝ.
Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από τις έως σήμερα επιστροφές κεφαλαίου δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι, ενώ θα μοχλευτούν με ισόποσους πόρους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες
Επιλέξιμες για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια εκτός των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.

Τα δάνεια
• Θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το 50% του δανείου θα είναι έντοκο ενώ το υπόλοιπο θα είναι άτοκα.
• Τα δάνεια αφορούν είτε την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης ή σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη.

H ΑΝΕΛΙΞΗ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει ιδρυθεί στην Πάτρα, το 2005, με κύριο αντικείμενο τη συμβουλευτική στις επιχειρήσεις-πελάτες της και τηνεκπόνηση μελετών στον τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά και των επιχορηγήσεων από τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στον τομέα της συμβουλευτικής, της προετοιμασίας επενδυτικών προτάσεων και επιχειρηματικών σχεδίων, της οργάνωσης επιχειρήσεων για την παραπέρα ανάπτυξη τους, την καθοδήγηση σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, επιτρέπει στην επιχείρηση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις-πελάτες της.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι έγκυρες, ακριβείς και άμεσα αξιοποιήσιμες από τους πελάτες της και αυτό έχει εκτιμηθεί.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
→ Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
• ύψος δανείου: 10-300.000 € ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
• διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες
→ Δάνεια επενδυτικού σκοπού
• ύψος δανείου: 10- 800.000 €.
• διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης
Για να ληφθούν δάνεια αυτής της μορφής θα πρέπει για τις επιλέξιμες δαπάνες , τα παραστατικά τους να έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2017 και έπειτα και δεν έχουν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δανειοδότησης στην Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις παρακάτω τράπεζες για πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια: Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, Efg Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2610339754, 6946336882 με την Ανέλιξη

RELATED ARTICLES

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ