Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Άμισθο Αντιδήμαρχο όρισε ο Γ. Αποστολάκης

Στον ορισμό άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Γεώργιο Ζαχαράκη του Χρήστου προχώρησε ο Δήμαρχος Γ. Αποστολάκης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.
 • Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιότητάς τους στην Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου όπως π.χ. επίβλεψη και λειτουργία Υπηρεσιών άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
 • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Ανακτορίου.
 • Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη στην Δ.Ε. Ανακτορίου
 • Μεταβιβάζει το δικαίωμα της υπογραφής, όλων των εγγράφων που αφορούν τις ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Η θητεία του ακολουθεί την θητεία των υπόλοιπων Αντιδημάρχων και ορίζεται ως 31-08-2021.

[info]

 Το αξίωμα των Άμισθων Αντιδημάρχων

 • Είναι τιμητικό και άμισθο και θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου.
 • Οι αντιδήμαρχοι αυτοί δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβής (όπως π.χ. εξόδων κίνησης κ.α.).
 • Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93,παρ.1 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.
 • Ο αριθμός τους δεν προσμετράτε για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *