Δήμος Ξηρομέρου: Νέες αρμοδιότητες για τους αντιδημάρχους

Νέες αρμοδιότητες για τους αντιδημάρχους Ξηρομέρου Π. Τζαχρήστα, Φ. Σαμαλέκο και Κ. Μπαμπούρη

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Λαινά, ενώ παράλληλα, τροποποιεί την Απόφαση 90/2019 περί ορισμών Αντιδημάρχων & αρμοδιοτήτων αυτών, με θητεία έως 31.8.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει-τροποποιεί αρμοδιότητες ως εξής:

Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάvvη με τις  παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών -ιδίως εποπτεία και ευθύνη Τεχνικών Υπηρεσιών και αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.
 • Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.
 • Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων .
 • Την ευθύνη των παιδικών χαρών.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών

Επίσης ορίζει τον κ. Τζαχρήστα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 • της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.
 • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.
 • της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
 • Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σαμαλέκο Φίλιππο του Ελευθερίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής, της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης , αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού, της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.
 • Συντήρηση & Διαχείριση των αντλιοστασίων.
 • Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπαμπούpη Κωvσταvτίvο του Θεοκλήτου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.
 • Την ευθύνη των μηχανημάτων έργου, των γεωργικών ελκυστήρων και τον προγραμματισμό αυτών.
 • Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας
 • Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.

Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού

Επίσης ορίζει τον κ. Μπαμπούρη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *