Πρόσφατα πάνω από εβδομήντα αιτήματα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πολλές περιοχές της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά (τηγανόλαδα). Τρεις εξ αυτών έχουν εγκριθεί εις την περιοχή Φυτείες της Αιτωλοακαρνανίας. Μέχρι σήμερα καμία μονάδα από