Την Δευτέρα 4/7 συνεδρίασε στο Αγρίνιο το διοικητικό συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δίκτυο Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις. Πρώτον σε συνέχεια της γενικής συνέλευσης της εταιρείας δόθηκε εντολή στην νομική μας σύμβουλο να προχωρήσει σε καταστατικές αλλαγές οι οποίες είναι οι εξής Η αλλαγή στον διακριτικό τίτλο-επωνυμία